[:en]Fishing is hot for the moment![:NO]Fisket er hett om dagen![:]

[:en]The fishing is smoking hot for the moment. Customers with a beautiful lady measuring 115cm/10kg+! We caught a total of 10 fish this day with a very good average and top fish of 108cm anf 115cm! Happy days! We are open for booking a few weeks more![:NO]Fisket er smoking hot om dagen. Bilde fra siste tur hvor kundene kunne lande en perfekt gjeddemadam på 115cm/10kg+. We landet totalt 10gjedder med ett  bra snitt , hvorav toppfiskene var  108cm og 115cm! Happy days! Vi guider noen uker til denne sesongen , ta kontakt![:]