[:en]Visitors from Estonia[:NO]Besøk fra Estland[:]

[:en]IMG_20160727_111337Very windy day but we managed to get 6 pike from 60-80cm on Storm Knock’r Minnow as bait.  Customers were pleased. Tight Lines![:NO]

IMG_20160727_111337Var en bra tøff dag på Mjøsa med store bølger og mye vind. Men vi hadde innom 6 gjedder i båten allikevel på Storm Knock’r Minnow. Kundene var fornøyd!

[:]

[:en]Trolling on Einafjorden[:NO]Dorgetur på Einafjorden[:]

[:en]20150816_124538Trollingtour with 2 local guys on Einafjorden , August 2015.

We fished with 2 rods loaded with wobblers. 5 hours of fishing summary , 8 pike , 2-5kg+

Tight Lines![:NO]20150816_124538Dorgetur med to lokale karer på Einafjorden , august 2015.

Ble 8 gjedder i størrelse 3-5kg+  på 5t fiske. Vi fisket med 2 stenger , flatdorget med wobblere.

Tight lines![:]

[:en]Fishing pike on Mjøsa today[:NO]Gjeddefiske på Mjøsa i dag[:]

[:en]Pikefishing on Mjøsa today with dad and son from Belgium.

Decent fishing with lots of strikes and 8 pike in the boat.

Top fish of today was 90cm , the one on the picture is 83cm.[:NO]Gjeddefiske på Mjøsa i dag med far og sønn fra Belgia.

Bra fart i gjedda resulterte i mange hugg og 8 gjedder innom båten.

Toppfisken var på 90cm , fisken på bildet 83cm.[:]

[:en]Pike season is open for guiding![:NO]Gjeddesesongen er i gang , vi guider![:]

[:en]104-85First trip of the season with some guys from the Netherlands.

Still very cold in the water so the fish aint moving much. We managed to hook up to some pike anyway , with this beautiful 104cm pike as the biggest of the day!

The fishing will just get better and better for every day now. Booking is open![:NO]104-85Første turen i år med ett par hyggelige karer fra Nederland.

Vannet er fortsatt veldig kaldt og gjedda er ikke spesiellt aktiv. Men vi lykkedes med å få noen gjedder for det , toppfisken ser du på bildet , 104cm og 8500 herlige gram!

Nå blir det bare bedre og bedre fiske fremover , booking er åpen![:]